Σάββατο, 24 Μαΐου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο κίνδυνος αδιεξόδου στο κυπριακό είναι μεγάλος. Επιβάλλεται πιο συχνή ενημέρωση των κομμάτων από τον Πρόεδρο

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ εκτιμά ότι οι πολλές και διαφορετικές δημόσιες δηλώσεις και εκτιμήσεις που γίνονται από διάφορους στο κυβερνητικό σχήμα, δημιουργούν σύγχυση στο λαό και δεν αποδίδουν την πραγματικότητα για όσα γίνονται στο κυπριακό.

Στη φάση που βρισκόμαστε επιβάλλεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ενημερώνει τα κόμματα πιο συχνά.

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ εκτιμά πως αν η πλευρά μας εγκαταλείψει την θέση «ότι για έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων επιβάλλεται επίτευξη προόδου στις Ομάδες Εργασίας και τις Τεχνικές Επιτροπές» τότε η διαδικασία θα οδηγηθεί σε σίγουρο αδιέξοδο.

Με τα σημερινά δεδομένα ο κίνδυνος αδιεξόδου είναι μεγάλος και είναι υπαρκτή η προοπτική να επανέλθει διαφοροποιημένο το Σχέδιο Αναν.

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ ανησυχεί για την προσπάθεια διαφόρων υποστηρικτών του Σχεδίου Αναν, να επηρεάσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με υποδείξεις και παραινέσεις, για να προχωρήσει σε απευθείας διαπραγματεύσεις στις 21 Ιουνίου.

Επιβάλλεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να επιμείνει σε πρόοδο και να διατηρήσει τις προϋποθέσεις που έχει εγείρει η πλευρά μας χωρίς να υποκύψει σε αλλαγές και χρονοδιαγράμματα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2008