Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

TOP SECRET 4398 WASHINGTON DC 0416222 ACTION K-12 R 413172 MAY 74 (Μάιος 1974)

FM SECSTATE WASHDC 5954 (Από Υπουργείο Εξωτερικών, Ουάσιγκτον)
TO AMEMBASSY NICOSIA (Προς Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία)
TOPSEC WASHDC 4398 (Άκρως Απόρρητον)

SUBJECT: FINAL CURE (Θέμα: Τελική Θεραπεία)
H PASS: AMBASSADOR/COS MF (Να επιδοθει στον πρέσβη)

THERE: YOU WILL PROCEED TO THE FINAL CURE OF THE ARCHIBISHOP MAKARIOS.
(Εντολή: Θα προχωρήσεις στην τελική <<θεραπεία>> του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου)

THE FINAL CURE IS A DECISION OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL /PRM-42
(Η τελική <<θεραπεία>> είναι απόφασις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας)

FOLLOW THE SPECIAL DIRECTIONS. (Ακολούθησε τις ειδικές οδηγίες)

KISSINGER (Κίσσιγκερ - Υπουργός Εξωτερικών Η.Π.Α.)
TOP SECRET 6374 (Άκρως Απόρρητον 6374)
WASHINGTON DC 041842 (Ουάσινγκτον 041842)
SUBJECT: AMBASSADOR IN CYPRUS
(Θέμα: Πρεσβευτής στην Κύπρο)

CLEAN THE TABLE OF OUR AMBASSADOR IN CYPRUS.
(Καθάρισε το τραπέζι του πρεσβευτή μας στην Κύπρο)

THE CLEARING IS A DECISION OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL /PH-36.
(Η εκκαθάριση είναι απόφασις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας)

FOLLOW THE PROGRAM DIRECTLY.
(Ακολούθησε το πρόγραμμα άμεσα)

KISSINGER (Κίσσιγκερ - Υπουργός Εξωτερικών Η.Π.Α.)


TOP SECRET (Άκρως Απόρρητον)
SG/SD/WASHDC-12/S26-D48/JULE74

FROM: SECRETARY GENERAL (Από: Γενικό Γραμματέα ΝΑΤΟ)
TO:SECRETARY OF DEFENCE/WASHDC (Προς: Υπουργό Αμύνης Η.Π.Α)

Subject: Assistant Undersecretary of State Sisco's visit
(Θέμα: Επίσκεψις βοηθού υφυπουργού Υπουργείου Εξωτερικών Σίσκο)

The Assistant Undersecretary of State Sisco's visit to the Alliance, showed the decision of the American government to finish the Cyprus problem.
(Η επίσκεψις του υφυπουργού Εξωτερικών στην συμμαχία, έδειξε την απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης να τελειώσει το Κυπριακό πρόβλημα)

We agreed with Mr. Sisco for supporting the Turkish army during the landing, as well as, in the violent expulsion of Makarios.
(Συμφωνήσαμε με τον Κο. Σίσκο στην υποστήριξη του Τουρκικού στρατού κατά την απόβαση, καθώς επίσης, στην βίαιη απομάκρυνση του Μακαρίου)

Joseph Luns (Ιωσήφ Λουνς)
Secretary General of NATO (Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ)
Απόσπασμα Βρετανικής εφημερίδας από τις μέρες της τουρκικής εισβολής στη Κύπρο…

“My fiance and six men were shot dead. The Turkish soldiers laughed at me and then I was raped.”
GREEK CYPRIOT GIRL AGED 20

“The Turkish soldiers cut off my father's hands and legs. Then they shot him while I watched.”
GREEK CYPRIOT WOMAN AGED 32

“They shot the men. My friend's wife said 'Why should I live without my husband?' A soldier shot her in the head.”
GREEK CYPRIOT FARMER AGED 51

“But they laughed at me and threw the baby to the ground. I was then raped and I fainted soon after. When I came to my senses I saw 15 other soldiers standing round watching. The first soldier was taking off my watch and engagement ring. Others were going to rape me.”
GREEK CYPRIOT WOMAN AGED 28


Τα σχόλια είναι περιττά για τα αγγλοαμερικανικά σχέδια. Τα πιο πάνω στοιχεία αποτελούν αδιάψευστα αποδεικτικά στοιχεία για τις βρώμικες τους ενέργειες εις βάρος μας.
Οι μεγαλύτεροι τρομοκράτες στον πλανήτη μας είναι αυτοί που υποτίθεται μάχονται εναντίον αυτού του εφευρήματος τους.